ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านต่อ
ประกาศระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยา 1 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ
วันมหิดล 24 กันยายน 2564
อ่านต่อ
ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ฯ ครั้งที่ 2/2564
อ่านต่อ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระพันปีหลวง
อ่านต่อ
ประกาศให้บริการฌาปนกิจศพผู้ป่วยยากไร้ที่เสียชีวิต จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)
อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกการตรวจ HER-2 amplification ด้วยเทคนิค FISH เปลี่ยนเป็นการตรวจด้วย HER2-DISH ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2564
อ่านต่อ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
อ่านต่อ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
อ่านต่อ
ประกาศปรับระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยา เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านต่อ
4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
อ่านต่อ
ประกาศงดการจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำปี 2564
อ่านต่อ
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี"
อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา 2564
อ่านต่อ
ประกาศปรับระยะเวลาการให้บริการทางพยาธิวิทยา
อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกงานฌาปณกิจศพ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
อ่านต่อ
แนวทางการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดย นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
อ่านต่อ
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
อ่านต่อ
วันฉัตรมงคล ปี 2564
อ่านต่อ
แนวทางการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
อ่านต่อ