ข่าวประชาสัมพันธ์

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อ่านต่อ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันพยาธิวิทยา
อ่านต่อ
เปิดรับสมัคร การประชุมวิชาการฟื้นฟูพยาธิวิทยากายวิภาค ครั้งที่ 15
อ่านต่อ
ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข MOPH DMS
อ่านต่อ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันพยาธิวิทยา
อ่านต่อ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
อ่านต่อ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการทดสอบความชำนาญ
อ่านต่อ