ข่าวกิจกรรม

Musculoskeletal Tumor Conference ระหว่างสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ. ราชวิถี ครั้งที่ 1/66 วันที่ 3 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 10 รพ.ราชวิถี
อ่านต่อ
รศ. ดร. ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล มาบรรยายในหัวข้อ Oral and Maxillofacial หว่างวันที่ 26 ม.ค. ถึง 2 มี.ค. 66 ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความสุจริต โปร่งใสในการบริหารงาน
อ่านต่อ
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา ครบรอบ 48 ปี
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565
อ่านต่อ
”งานร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุฑิตา “แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565”
อ่านต่อ
โครงการนำเสนอผลงานพัฒนา KM FORUM ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา วันที่ 12 กันยายน 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 กันยายน 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ รพ.สงขลา เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาจัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 16
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลระยอง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงานมหกรรม 80 ปีกรมการแพทย์ : ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย
อ่านต่อ