ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3/2565
อ่านต่อ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อ่านต่อ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านต่อ
๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
อ่านต่อ
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อ่านต่อ
ยินดีต้อนรับอาจารย์พยาธิแพทย์ใหม่
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับพยาธิแพทย์ซึ่งสำเร็จการศึกษาปี 2564
อ่านต่อ
4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
อ่านต่อ
เปิดรับสมัคร การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ประจำปี 2565
อ่านต่อ
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี"
อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
อ่านต่อ
ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2/2565
อ่านต่อ
วันฉัตรมงคล ปี 2565
อ่านต่อ
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
อ่านต่อ
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ครั้ง 1/2565
อ่านต่อ
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ
เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ Microsatellite instability (MSI) และการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน EGFR แบบเร่งด่วน (Fast tract) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ตามค่านิยมกรมการแพทย์ ประจำปี 2564
อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิิวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2564
อ่านต่อ
วันมาฆบูชา ปี 2565
อ่านต่อ