ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาดบพิตร
อ่านต่อ
DMS PHR เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านได้ ง่ายในแอปเดียว ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์
อ่านต่อ
งานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ SDHB (EP288) Rabbit Monoclonal Primary Antibody ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อ่านต่อ
วันเข้าพรรษา 2 สิงหาคม 2566 แรม 1 ค่ำ เดือน 8
อ่านต่อ
1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
อ่านต่อ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
อ่านต่อ
งานอิมมูโนฮิสโตเคมีประกาศตัวย้อมใหม่ Anti-Histone H3.3 G34W Rabbit Monoclonal Antibody, Clone RM263 ตั้งแต่งวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
อ่านต่อ
งานอิมมูโนฮิสโตเคมีแจ้งปรับราคาค่าตรวจแอนติบอดี ROS1 (SP384) จากเดิม 2,000 บาท เป็นราคา 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
วันที่ ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณ:ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
อ่านต่อ
งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ PIK3CA Mutation (Exon 2, 5, 8, 10 and 21) ระยะเวลาออกผล 10 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับองค์กรคุณธรรม
อ่านต่อ
ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566
อ่านต่อ
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณ:ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
อ่านต่อ
เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ EGFR Mutation จากตัวอย่างเลือด (exon 18, 19, 20, 21)
อ่านต่อ
เปิดรับสมัคร การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่17
อ่านต่อ
งานอณูพยาธิวิทยา (PCR) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ 2 รายการ 1. Lung Cancer Fusion Gene (ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3, METex14 skipping) ระยะเวลา 7 วันทำการ 2. HER2 mutation (Exon 19 and 20) ระยะเวลา 10 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา เปิดให้บริการตรวจ Carbonic Anhydrase IX (CA IX) (EP161) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 2 มีนาคม 2566
อ่านต่อ