ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ตามค่านิยมกรมการแพทย์ ประจำปี 2564

วันที่เผยแพร่ : Mar 9, 2022 10:14:03 PM ดู : 88 Tags :

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ตามค่านิยมกรมการแพทย์ ประจำปี 2564