เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ Microsatellite instability (MSI) และการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน EGFR แบบเร่งด่วน (Fast tract) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่ : Mar 10, 2022 4:59:00 PM ดู : 106 Tags :