ขอแสดงความยินดี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิิวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2564

วันที่เผยแพร่ : Mar 9, 2022 8:54:44 PM ดู : 86 Tags :

ขอแสดงความยินดี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิิวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2564