วันมาฆบูชา ปี 2565

วันที่เผยแพร่ : Feb 15, 2022 7:28:45 AM ดู : 100 Tags :

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางพระสงฆ์ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย