คุณกำลังค้นหา ""

แสดง 1 ถึง 10 จาก 1,482 ผลลัพธ์
Category IDTitlePublished At
ข่าวกิจกรรมMusculoskeletal Tumor Conference ระหว่างสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ. ราชวิถี ครั้งที่ 1/66 วันที่ 3 ก.พ. 66 ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 10 รพ.ราชวิถีFeb 3, 2023
ข่าวกิจกรรมรศ. ดร. ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล มาบรรยายในหัวข้อ Oral and Maxillofacial หว่างวันที่ 26 ม.ค. ถึง 2 มี.ค. 66 ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ Feb 3, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน ๒ คน จำนวน ๓ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Feb 3, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Jan 31, 2023
ข่าวรับสมัครงานประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป Jan 31, 2023
ข่าวรับสมัครงานประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์Jan 31, 2023
ข่าวรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ต.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์Jan 25, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติบอดี EBER Probe in Situ ISH จำนวน 15 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Jan 24, 2023
ข่าวรับสมัครงานประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์Jan 17, 2023
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม ๑ เครื่องJan 17, 2023