ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 245 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
1May 5, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 Kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2May 3, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2565
3Apr 18, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4Apr 8, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565
5Apr 7, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 Kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6Apr 7, 2022ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 Kit
7Mar 25, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8Mar 23, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9Mar 9, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10Mar 7, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
11Mar 3, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมเพื่อตรวจหาการแสดงออกของยีน HER2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH 30 test/ชุด) จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12Feb 28, 2022ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit
13Feb 28, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14Feb 28, 2022ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit
15Feb 21, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16Feb 18, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17Feb 15, 2022ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18Feb 8, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ ALK (20 test/กล่อง) จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19Feb 8, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565
20Feb 7, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์