ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 257 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
1Sep 19, 2022ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
2Sep 16, 2022ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบบางพิเศษ (Ultramicrotome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
3Sep 15, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ตู้
4Sep 5, 2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565
5Sep 2, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบบางพิเศษ (Ultramicrotome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
6Sep 1, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ตู้
7Aug 29, 2022ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบบางพิเศษ (Ultramicrotome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
8Aug 26, 2022ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ตู้
9Aug 25, 2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10Aug 4, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
11Jul 7, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2565
12Jun 8, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
13May 5, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 Kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14May 3, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2565
15Apr 18, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16Apr 8, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565
17Apr 7, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 Kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18Apr 7, 2022ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 Kit
19Mar 25, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20Mar 23, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)