ข่าวกิจกรรม

สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลระยอง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงานมหกรรม 80 ปีกรมการแพทย์ : ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย
อ่านต่อ
ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาจัดโครงการสัมมนา “ การเสริมสร้าง และพัฒนาค่านิยมองค์กร “ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมดูงาน สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองมาตราฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ของราชวิทยาพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2565
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญ รดน้ำขอพรผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ไทย และกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 11 เมษายน 2565
อ่านต่อ
ครบรอบ 80 ปี วันสถาปนากรมการแพทย์ วันที่ 10 มี.ค. 2565 และ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 1
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกิจกรรมถวายเมรุ ณ วัดบ้านคลองทราย อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัย และซ้อมแผนหนีไฟ
อ่านต่อ
กิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ และถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการสถาบันพยาธิวิทยา ประจำปี 2565
อ่านต่อ
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา ครบรอบ 47 ปี
อ่านต่อ
นายแพทย์ไพโรจน์​ สุ​รั​ตน​ว​นิช​ รองอธิบดี​กรม​การแพทย์​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถาบันพยาธิวิทยา วันที่ 14 ต.ค. 2564
อ่านต่อ
ต้อนรับนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา วันที่ 4 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
อ่านต่อ