นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในกิจกรรม รวมใจรดน้ำขอพรสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกิจกรรมในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ไทย กิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม แพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

ปรับปรุงล่าสุด: May 3, 2024 9:00:14 AM ดู: 84

นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เป็นประธานในกิจกรรม รวมใจรดน้ำขอพรสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกิจกรรมในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโส ในเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ครอบครัว และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม แพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567