กิจกรรมในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโส ในเทศกาลปีใหม่ไทย ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Apr 7, 2023 5:03:56 PM ดู: 1,463

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกิจกรรมในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโส ในเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ครอบครัว และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566