สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา ครบรอบ 49 ปี โดยแพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทาน พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Dec 12, 2023 9:09:53 AM ดู: 523

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา ครบรอบ 49 ปี โดยแพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทาน พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566