นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้ตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรม โดย กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ปรับปรุงล่าสุด: May 8, 2024 4:08:56 PM ดู: 72

นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้ตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรม โดย กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสถาบันฝึกอบรม กรมการแพทย์ ตลอดจนให้การสนับสนุนให้การดำเนินงานฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567