นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยาให้การต้อนรับคณะนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 46 วิทยาลัยแพทยสาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าศึกษาดูงานพยาธิวิทยากายวิภาค

ปรับปรุงล่าสุด: Apr 25, 2023 4:25:42 PM ดู: 1,361

นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยาให้การต้อนรับคณะนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 46 วิทยาลัยแพทยสาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าศึกษาดูงานพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 8 คน โดยนักศึกษา เยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยาย และเรียนรู้เทคนิค เครื่องมือที่ใช้ในการปฏบัติงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าจากงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566