นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา และแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Jul 15, 2023 7:27:26 PM ดู: 438

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา และแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมี แพทย์หญิงขนิษฐา ยอมเต็มประธานองค์กรแพทย์ และแพทย์หญิงกุลธิดา หวังสันติ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566