นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด: May 25, 2023 3:33:19 PM ดู: 118

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมี นายแพทย์นพพล บัวสี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ และแพทย์หญิงพิมพ์พิกา ลีพิศุทธิ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ (พยาธิแพทย์) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566