กิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด: May 22, 2023 8:28:42 AM ดู: 688

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.และหลักสูตรการวางแผนการเกษียณสำหรับสมาชิก My GPF Twin โดยวิทยากร นางสาวยุภาพร อิทรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566