นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟ ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์  ณ สงขลา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Aug 16, 2023 9:51:13 AM ดู: 497

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟ โดยมีนายจักรกฤษณ์ คงคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะจากสถานีดับเพลิง กู้ภัยสุทธิสาร ดับเพลิง 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกทบทวนเรียนรู้ทักษะ เทคนิควิธีการฝึกซ้อมการป้องกันควบคุมอัคคีภัยขั้นต้นและขั้นรุนแรงที่เกิดจากเชื้อเพลิงต่าง ๆ ภายในอาคารและเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์  ณ สงขลา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566