คณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R,TA,CQI,KM และนวัตกรรม ประจำปี 2566 บนเวที KM FORUM ณ ห้องประชุม 30 ปีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Sep 5, 2023 9:21:36 AM ดู: 413

คณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R,TA,CQI,KM และนวัตกรรม ประจำปี 2566 บนเวที KM FORUM โดยแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัย พร้อมบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพเพื่อไห้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันถ่ายทอดผลงานการจัดทำกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้จากงานประจำที่ทำอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566