แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมประเมินต่ออายุการรับรองคุณภาพ Re-Accreditation ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Sep 7, 2023 2:15:53 PM ดู: 339

แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)เข้าตรวจเยี่ยมประเมินต่ออายุการรับรองคุณภาพ Re-Accreditation ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566