นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Jun 9, 2023 1:41:29 PM ดู: 378

นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพยาธิวิทยา จำนวน 8 ท่าน โดยเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ พร้อมรับฟังการบรรยาย และเรียนรู้เทคนิค เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า จากงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผลการตรวจสอบพิสูจน์ ความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566