ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 61 ถึง 80 จาก 462 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
61Jan 22, 2024ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างบล็อกชิ้นเนื้อที่ฝังในพาราฟิน (FFPE) จำนวน 100 test
62Jan 22, 2024 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างบล็อกชิ้นเนื้อที่ฝังในพาราฟิน (FFPE) จำนวน 100 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
63Jan 22, 2024ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน NRAS 24test/kit จำนวน 10 kit
64Jan 22, 2024ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน NRAS 24test/kit จำนวน 10 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
65Jan 22, 2024ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 1,680 test
66Jan 22, 2024 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 1,680 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
67Jan 18, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
68Jan 18, 2024ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาแอนติบอดี น้ำยา HER-2, Clone 4B5 และ UltraView DAB Detection kit ที่ใช้ในการตรวจ Immonohistochemistry จำนวน 2 รายการ
69Jan 18, 2024ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติบอดี น้ำยา HER-2, Clone 4B5 และ UltraView DAB Detection kit ที่ใช้ในการตรวจ Immonohistochemistry จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
70Jan 15, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 62 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
71Jan 15, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อชนิด High Profile จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
72Jan 15, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 40 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
73Jan 15, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 216,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
74Jan 10, 2024สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2566
75Jan 8, 2024ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติชนิดเลเซอร์ (uv laser) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
76Jan 8, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน BRAF 24test/kit จำนวน 11 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
77Jan 8, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน KRAS 24test/kit จำนวน 10 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
78Jan 8, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 16 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
79Jan 4, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ OptiView DAB Detection kit จำนวน 11 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
80Jan 3, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติบอดี EBER PROBE ISH จำนวน 20 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)