ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 141 ถึง 160 จาก 370 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
141Feb 18, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
142Feb 15, 2022ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
143Feb 8, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ ALK (20 test/กล่อง) จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
144Feb 8, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565
145Feb 7, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
146Feb 3, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
147Feb 1, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit
148Jan 31, 2022ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
149Jan 28, 2022ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
150Jan 27, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ ALK (20 test/กล่อง) จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
151Jan 27, 2022ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยาตรวจ ALK (20 test/กล่อง) จำนวน 3 กล่อง
152Jan 21, 2022ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
153Jan 20, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
154Jan 20, 2022ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit
155Jan 14, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมเพื่อตรวจหาการแสดงออกของยีน HER2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH 30 test/ชุด) จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
156Jan 14, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติบอดี HER-2, Clone 4B5 และ UltraView DAB Detection kit ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
157Jan 12, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 2,240 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
158Jan 12, 2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
159Jan 12, 2022ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
160Jan 6, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564