ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 161 ถึง 180 จาก 370 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
161Dec 28, 2021ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมเพื่อตรวจหาการแสดงออกของยีน HER2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH 30 test/ชุด) จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
162Dec 28, 2021ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาย้อมเพื่อตรวจหาการแสดงออกของยีน HER2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH 30 test/ชุด) จำนวน 60 ชุด
163Dec 20, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติบอดี HER-2, Clone 4B5 และ UltraView DAB Detection kit ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
164Dec 9, 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน KRAS (24 test/kit) จำนวน 15 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
165Dec 9, 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน NRAS (24 test/kit) จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
166Dec 9, 2021ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาแอนติบอดี HER-2, Clone 4B5 และ UltraView DAB Detection kit ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 2 รายการ
167Dec 9, 2021ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติบอดี HER-2, Clone 4B5 และ UltraView DAB Detection kit ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
168Dec 8, 2021ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
169Dec 8, 2021ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
170Dec 7, 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 142,560 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
171Dec 7, 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 26 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
172Dec 7, 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาย้อมสไลด์โดยวิธีธรรมดาด้วยสี Bluing buffer Dako และ Eosin Dako และ HEMATOXYLINE Dako จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
173Dec 8, 2021สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
174Dec 3, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
175Nov 29, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 2,240 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
176Nov 19, 2021ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ UltraView DAB Detection kit (250 test/kit) จำนวน 21 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
177Nov 19, 2021ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 2240 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
178Nov 19, 2021ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา HER-2 Clone 4B5 (50 test/kit) จำนวน 100 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
179Nov 19, 2021ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 2,240 test
180Nov 18, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 26 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)