ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 21 ถึง 40 จาก 370 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
21Nov 10, 2023ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใบมีดตัดชิ้นเนื้อชนิด High Profile จำนวน 400 กล่อง
22Nov 10, 2023ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อชนิด High Profile จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23Nov 9, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2566
24Nov 7, 2023ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25Oct 3, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2566
26Sep 8, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2566
27Aug 18, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28Aug 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
29Jul 17, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30Jul 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2566
31Jul 5, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
32Jun 30, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
33Jun 30, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง
34Jun 14, 2023ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
35Jun 9, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
36Jun 2, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
37May 26, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38May 26, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง
39May 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2566
40Apr 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2566