ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 21 ถึง 40 จาก 462 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
21May 7, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติพร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์ ด้วยฟิล์มอัตโนมัติ สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22May 7, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับงาน next generation sequencing สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23Apr 29, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 16 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24Apr 29, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 1,680 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25Apr 19, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งระบบอัตโนมัติ สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26Apr 19, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติพร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์ด้วยฟิล์มอัตโนมัติ สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27Apr 19, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับงาน next generation sequencing สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28Apr 6, 2024ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับงาน next generation sequencing สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
29Apr 6, 2024ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งระบบอัตโนมัติ สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30Apr 6, 2024ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งระบบอัตโนมัติ สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
31Apr 6, 2024ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติพร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์ด้วยฟิล์มอัตโนมัติ สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
32Apr 6, 2024ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติพร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์ด้วยฟิล์มอัตโนมัติ สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
33Apr 6, 2024ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับงาน next generation sequencing สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
34Apr 5, 2024สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2567
35Mar 27, 2024ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาการแสดงออกของยีน HER-2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
36Mar 22, 2024ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
37Mar 20, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 1,680 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38Mar 20, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 16 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
39Mar 14, 2024ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 16 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
40Mar 14, 2024ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 16 kit