ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 121 ถึง 140 จาก 462 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
121Jul 17, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
122Jul 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2566
123Jul 5, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
124Jun 30, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
125Jun 30, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง
126Jun 14, 2023ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
127Jun 9, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
128Jun 2, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
129May 26, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
130May 26, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง
131May 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2566
132Apr 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2566
133Mar 24, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารโครงการก่อสร้างสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
134Mar 15, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
135Mar 9, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
136Mar 9, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
137Mar 7, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเชาเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติพร้อมน้ำยา Detection system ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
138Mar 7, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 2 คน จำนวน 3 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
139Feb 20, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมเพื่อตรวจหาการแสดงออกของยีน HER2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH) จำนวน 84 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
140Feb 17, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 2,400 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)