ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 121 ถึง 140 จาก 370 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
121Aug 26, 2022ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ตู้
122Aug 25, 2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
123Aug 4, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
124Jul 7, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2565
125Jun 8, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
126May 5, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 Kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
127May 3, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2565
128Apr 18, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
129Apr 8, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565
130Apr 7, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 Kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
131Apr 7, 2022ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 13 Kit
132Mar 25, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
133Mar 23, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
134Mar 9, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
135Mar 7, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
136Mar 3, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมเพื่อตรวจหาการแสดงออกของยีน HER2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH 30 test/ชุด) จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
137Feb 28, 2022ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit
138Feb 28, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
139Feb 28, 2022ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดสกัดดีเอ็นเอ DNA FFPE Tissue Kit, 50 test/kit จำนวน 124 kit
140Feb 21, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)