ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 462 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
1Jul 11, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2Jul 11, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3Jul 11, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4Jul 10, 2024สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2567
5Jul 9, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6Jul 5, 2024ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7Jul 5, 2024ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8Jul 5, 2024ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9Jul 2, 2024ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10Jun 28, 2024ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
11Jun 27, 2024ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมโปรแกรมและชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12Jun 14, 2024ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
13Jun 13, 2024ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมโปรแกรมและชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14Jun 13, 2024ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมโปรแกรมและชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15Jun 10, 2024สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
16Jun 5, 2024ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 กล้อง
17Jun 5, 2024ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18May 29, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาการแสดงออกของยีน HER-2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19May 9, 2024สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2567
20May 7, 2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งระบบอัตโนมัติ สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)