ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 370 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
1Dec 8, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Paraplast จำนวน 3,708 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2Dec 8, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
3Dec 7, 2023ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
4Dec 7, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 62 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5Dec 7, 2023ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6Dec 7, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 40 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7Dec 1, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อชนิด High Profile จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8Dec 1, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 216,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9Nov 28, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10Nov 28, 2023ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
11Nov 22, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 40 กล่อง
12Nov 22, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 40 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13Nov 22, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 62 กล่อง
14Nov 22, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 62 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15Nov 22, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 216,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16Nov 22, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 216,000 แผ่น
17Nov 22, 2023ร่างประกวดราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อชนิด High Profile จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18Nov 20, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อ Paraplast จำนวน 3,708 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19Nov 10, 2023ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Paraplast จำนวน 3,708 กิโลกรัม
20Nov 10, 2023ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Paraplast จำนวน 3,708 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)