ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 41 ถึง 60 จาก 370 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
41Mar 24, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารโครงการก่อสร้างสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
42Mar 15, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43Mar 9, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
44Mar 9, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
45Mar 7, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเชาเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติพร้อมน้ำยา Detection system ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
46Mar 7, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 2 คน จำนวน 3 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
47Feb 20, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมเพื่อตรวจหาการแสดงออกของยีน HER2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH) จำนวน 84 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
48Feb 17, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 2,400 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
49Feb 9, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน ๒ คน จำนวน ๓ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
50Feb 9, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2566
51Feb 3, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน ๒ คน จำนวน ๓ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
52Jan 31, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
53Jan 24, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติบอดี EBER Probe in Situ ISH จำนวน 15 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
54Jan 17, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม ๑ เครื่อง
55Jan 13, 2023ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ พร้อมน้ำยา Detection system ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
56Jan 12, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 2,400 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
57Jan 12, 2023ประกาศชุดน้ำยาย้อมเพื่อตรวจหาการแสดงออกของยีน HER2 บนโครโมโซม 17 (HER-2 Dual ISH) จำนวน 84 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
58Jan 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2565
59Jan 6, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาย้อมสไลด์โดยวิธีธรรมดาด้วยสี Bluing buffer Dako และ Eosin Dako และ HEMATOXYLIN Dako จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60Dec 27, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างบล็อกชิ้นเนื้อที่ฝังในพาราฟิน (FFPE) จำนวน 100 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)