ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 101 ถึง 120 จาก 370 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
101Oct 31, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 12 Kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
102Oct 31, 2022ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 12 Kit
103Oct 28, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติบอดี HER-2, Clone 4B5 และ UltraView DAB Detection kit ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
104Oct 28, 2022ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาแอนติบอดี HER-2, Clone 4B5 และ UltraView DAB Detection kit ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 2 รายการ
105Oct 28, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 35 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
106Oct 28, 2022ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 35 kit
107Oct 27, 2022ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 158,400 แผ่น
108Oct 27, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 158,400 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
109Oct 12, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 158,400 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
110Oct 10, 2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
111Oct 5, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบบางพิเศษ (Ultramicrotome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
112Oct 4, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
113Sep 28, 2022ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบบางพิเศษ (Ultramicrotome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
114Sep 19, 2022ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
115Sep 16, 2022ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบบางพิเศษ (Ultramicrotome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
116Sep 15, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ตู้
117Sep 5, 2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565
118Sep 2, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบบางพิเศษ (Ultramicrotome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
119Sep 1, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ตู้
120Aug 29, 2022ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบบางพิเศษ (Ultramicrotome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง