ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 101 ถึง 120 จาก 451 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
101Nov 10, 2023ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Paraplast จำนวน 3,708 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
102Nov 10, 2023ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใบมีดตัดชิ้นเนื้อชนิด High Profile จำนวน 400 กล่อง
103Nov 10, 2023ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อชนิด High Profile จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
104Nov 9, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2566
105Nov 7, 2023ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
106Oct 3, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2566
107Sep 8, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2566
108Aug 18, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
109Aug 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
110Jul 17, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
111Jul 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2566
112Jul 5, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
113Jun 30, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
114Jun 30, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดอุปกรณ์เก็บภาพพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง
115Jun 14, 2023ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
116Jun 9, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
117Jun 2, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
118May 26, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
119May 26, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาตรวจ ALK จำนวน 3 กล่อง
120May 10, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2566