ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 181 ถึง 200 จาก 370 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
181Nov 17, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน KRAS (24 test/kit) จำนวน 15 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
182Nov 17, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน NRAS (24 test/kit) จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
183Nov 17, 2021ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
184Nov 17, 2021ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 114,000 test
185Nov 15, 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Genetic Analyzer) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง
186Nov 12, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ UltraView DAB Detection kit (250 test/kit) จำนวน 21 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
187Nov 12, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา HER-2 Clone 4B5 (50 test/kit) จำนวน 100 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
188Nov 12, 2021ประกาศประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 142,560 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
189Nov 9, 2021สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564
190Nov 8, 2021ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา HER-2 Clone 4B5 (50 test/kit) จำนวน 100 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
191Nov 8, 2021ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ UltraView DAB Detection kit (250 test/kit) จำนวน 21 kit
192Nov 8, 2021ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ UltraView DAB Detection kit (250 test/kit) จำนวน 21 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
193Nov 8, 2021ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธ์ุของยีน NRAS (24 test/kit) จำนวน 14 กล่อง
194Nov 8, 2021ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธ์ุของยีน NRAS (24 test/kit) จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
195Nov 8, 2021ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธ์ของยีน KRAS (24 test/kit) จำนวน 15 กล่อง
196Nov 8, 2021ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 26 กล่อง
197Nov 8, 2021ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธ์ของยีน KRAS (24 test/kit) จำนวน 15 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
198Nov 8, 2021ร่างประกาศประกวดราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 26 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
199Nov 4, 2021ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 142,560 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
200Nov 4, 2021ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 142,560 แผ่น