ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 81 ถึง 100 จาก 370 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
81Nov 22, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน BRAF (24 test/kit) จำนวน 7 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
82Nov 22, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 35 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
83Nov 21, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Class ll) จำนวน 1 ตู้
84Nov 15, 2022ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
85Nov 14, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน KRAS (24 test/kit) จำนวน 15 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
86Nov 11, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติบอดี HER-2, Clone 4B5 และ UltraView DAB Detection kit ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
87Nov 11, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 12 Kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
88Nov 10, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน BRAF (24 test/kit) จำนวน 7 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
89Nov 10, 2022ประกาศราคาชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน BRAF (24 test/kit) จำนวน 7 kit
90Nov 10, 2022ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน NRAS (24 test/kit) จำนวน 14 kit
91Nov 10, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 40 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
92Nov 10, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน NRAS (24 test/kit) จำนวน 14 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
93Nov 10, 2022ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 40 กล่อง
94Nov 9, 2022ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้แช่ 4 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
95Nov 9, 2022สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2565
96Nov 7, 2022ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Class ll) จำนวน 1 ตู้
97Nov 3, 2022ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 35 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
98Oct 31, 2022ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน KRAS (24 test/kit) จำนวน 15 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
99Oct 31, 2022ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน KRAS (24 test/kit) จำนวน 15 kit
100Oct 31, 2022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างแบบบางพิเศษ (Ultramicrotome) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง