ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 81 ถึง 100 จาก 462 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
81Dec 27, 2023ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติชนิดเลเซอร์ (uv laser) จำนวน 1 เครื่อง
82Dec 27, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติชนิดเลเซอร์ (uv laser) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
83Dec 19, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน KRAS 24 test/kit จำนวน 10 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
84Dec 19, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน KRAS 24test/kit จำนวน 10 kit
85Dec 19, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 16 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
86Dec 19, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) น้ำยาแอนติบอดี anti-ALK จำนวน 16 kit
87Dec 18, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาแอนติบอดี EBER PROBE ISH จำนวน 20 kit
88Dec 18, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาแอนติบอดี EBER PROBE ISH จำนวน 20 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
89Dec 18, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ OptiView DAB Detection kit จำนวน 11 kit
90Dec 18, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ OptiView DAB Detection kit จำนวน 11 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
91Dec 18, 2023ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน BRAF 24test/kit จำนวน 11 kit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
92Dec 18, 2023ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน BRAF 24test/kit จำนวน 11 kit
93Dec 8, 2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Paraplast จำนวน 3,708 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
94Dec 8, 2023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
95Dec 7, 2023ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
96Dec 7, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ (5 ม้วน/กล่อง) จำนวน 62 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
97Dec 7, 2023ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
98Dec 6, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัณโรคสำเร็จรูป ด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 40 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
99Dec 1, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อใบมีดตัดชิ้นเนื้อชนิด High Profile จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
100Dec 1, 2023ประกาศประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 216,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)