ข่าวกิจกรรม

ครบรอบ 80 ปี วันสถาปนากรมการแพทย์ วันที่ 10 มี.ค. 2565 และ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 1
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกิจกรรมถวายเมรุ ณ วัดบ้านคลองทราย อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันระงับอัคคีภัย และซ้อมแผนหนีไฟ
อ่านต่อ
กิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ และถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการสถาบันพยาธิวิทยา ประจำปี 2565
อ่านต่อ
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา ครบรอบ 47 ปี
อ่านต่อ
นายแพทย์ไพโรจน์​ สุ​รั​ตน​ว​นิช​ รองอธิบดี​กรม​การแพทย์​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถาบันพยาธิวิทยา วันที่ 14 ต.ค. 2564
อ่านต่อ
ต้อนรับนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา วันที่ 4 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาจัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R,TA,CQI,KM และนวัตกรรม ประจำปี 2564
อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรและจิตอาสา ณ ห้องบริการผู้วายชนม์ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาสอนแพทย์ประจำบ้านด้วยระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โปรแกรม Video Conference เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2564
อ่านต่อ
ปฐมนิเทศ เปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ “พี่อิ่มบุญ น้องอิ่มท้อง” เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2564
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานในจุดคัดกรองผู้รับวัคซีน โควิด 19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยา โดยแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ส่งทีมงานเป็นจิตอาสาร่วมปฏิบัติงานรับสายด่วน 1668 ระหว่างวันที่ 21- 25 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ
แพทย์ภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันพยาธิวิทยาและจิตอาสาห้องวายชนม์ รับมอบอาหาร จาก คุณสมหวัง เตชะอินทราวงศ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิรับมอบอาหารจาก CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID -19 ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิรับมอบอาหารจาก CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID -19 ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา เข้ารับการฉีด Vaccine Covid-19 เข็มที่ 1
อ่านต่อ
สถาบันพยาธิวิทยาได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Green & Clean Hospital. ประจำปี 2563 - 2565
อ่านต่อ