นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถายากร อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันพยาธิวิทยา วันที่ 10 ก.พ. 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 13, 2023 3:53:20 PM ดู: 1,916

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วย นายแพทย์สืบสาย คงแสงดาว ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อมอบนโยบายกรมการแพทย์ และให้กำลังใจพยาธิแพทย์และบุคลากรของสถาบันพยาธิวิทยา โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสมคิด ไทยทองหลาง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พยาธิแพทย์ และคณะผู้บริหารสถาบันพยาธิวิทยา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566