สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด: Aug 16, 2022 10:31:33 PM ดู: 1,945

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์พงษฎา ประสงค์อุปถัมภ์ พยาธิแพทย์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคโดยมีนายแพทย์ธำรงค์ศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ แพทย์หญิงฌาดาวรรณ ธรรมประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลสระบุรีให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสระบุรีจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565