นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Mar 31, 2023 3:40:56 PM ดู: 1,533

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมี แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ธนิน ฐิติพรรณกุล หัวหน้าห้องปฏิบัติการ (พยาธิแพทย์) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566