นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด: Mar 29, 2023 4:37:43 PM ดู: 1,438

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 นายแพทย์วิบูลย์ เตชะโกศล รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ นายแพทย์วิทู กลับทวี หัวหน้าห้องปฏิบัติการ (พยาธิแพทย์) พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566