รศ. ดร. ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล มาบรรยายในหัวข้อ Oral and Maxillofacial หว่างวันที่ 26 ม.ค. ถึง 2 มี.ค. 66 ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 3, 2023 2:11:37 PM ดู: 1,737

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยาย และทำการสอนแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ในหัวข้อ Oral and Maxillofacial Pathology ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของแพทย์ประจำบ้านของสถาบันพยาธิวิทยา โดยทำการบรรยายทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. ถึง 2 มี.ค. 2566