สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด: Oct 17, 2022 10:05:23 PM ดู: 1,588

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ โดยนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันพยาธิวิทยา ปีงบประมาณ 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565