สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565

ปรับปรุงล่าสุด: Jan 10, 2023 4:52:31 PM ดู: 1,808

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565 และกิจกรรมจับสลากมอบของรางวัลปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยด้านการแพทย์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566