”งานร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุฑิตา “แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565”

ปรับปรุงล่าสุด: Sep 20, 2022 1:46:24 PM ดู: 146

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานพิธีเปิด”งานร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุฑิตา “แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565” แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565