สถาบันพยาธิวิทยาร่วมนิเทศงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด: Aug 6, 2022 12:39:20 PM ดู: 1,632

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคโดยมีนายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี แพทย์หญิงนิฟาดีละ ยาลอ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลปัตตานี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565