โครงการนำเสนอผลงานพัฒนา KM FORUM ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา วันที่ 12 กันยายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด: Sep 16, 2022 5:03:54 PM ดู: 1,610

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงเฟิร์น ชาญด้วยวิทย์พยาธิแพทย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคโดยมีนายแพทย์จิรภัทร กัลยาณพจน์พร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์สุพัชร์ กอภิตรัตนกุลหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565