สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 กันยายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด: Sep 9, 2022 4:14:15 PM ดู: 26

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงเฟิร์น ชาญด้วยวิทย์พยาธิแพทย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคโดยมีนายแพทย์จิรภัทร กัลยาณพจน์พร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์สุพัชร์ กอภิตรัตนกุลหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565