2565

ผลงานวิจัยปี 2565

 1. การเปรียบเทียบคุณภาพชุดสีย้อมสำเร็จรูปสำหรับการย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้อด้วยวิธีพื้นฐาน (Hematoxylin and Eosin) (The comparison of the quality of hematoxylin and eosin staining kit for routine tissue staining.)
 2. การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน EGFR ด้วยเทคนิค Real time PCR โดยการปรับลดปริมาณน้ำยาที่ใช้ในการทดสอบ
 3. ระบบการจัดการข้อมูล Covid-19
 4. งานวิจัยเรื่องการใช้ acid mordant จากกรดไนตริกที่หมดอายุ
 5. การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ยีน HER2 ด้วยเทคนิค Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) กับ เทคนิค Dual In Situ Hybridization (DISH)
 6. ศึกษาจำนวนครั้งในการใช้ซ้ำของ Chamber megafunnel สำหรับการเตรียม Fluid specimen โดยวิธี Cyto-spin
 7. การ Decalcification ผิวหน้าบล็อก ด้วย 5% Nitric acid
 8. Well-differentiated papillary mesothelial tumor: a manifestation of mesothelioma in situ.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2565

 1. นายแพทย์ภาดล ชำนินาวากุล. The effect of Ki67 visual scale to improve accuracy of Ki67 index estimation in breast cancer.
  - Royal Thai Army Medical Journal Vol.75 No.2 April-June 2022; 79-86.
 2. Santisukwongchote S, Thorner PS, Desudchit T, Techavichit P, Jittapiromsak N, Amornfa J, Shuangshoti S, Shuangshoti S, Teerapakpinyo C. Pediatric fibromyxoid tumor with PLAG1 fusion: An emerging entity with a novel intracranial location.
  - Neuropathology. 2022Aug;42 (4):315-322. Doi: 10.1111/neup.12837.