2546-2554

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ ปี พ.ศ.2546-2554(Somruetai Shuangshoti, MD) 
PUBLICATIONS
 1. Tulvatana W, Pancharoen C, Mekmullica J, Thisyakorn U, Tinnungwattana U, Keetacheeva K, Shuangshoti S, Shuangshoti S. Epstein-barr virus-associated leiomyosarcoma of the iris in a child infected with human immunodeficiency virus. Arch Ophthalmol 2003 Oct; 121(10): 1478-81.
 2. Shuangshoti S, Shuangshoti S, Pintong J, Piyayotai V, Sukpanichnant S. Solitary mastocytoma of the vulva: Report of a case. Int J Gynecol Pathol 2003 Oct; 22(4): 401-3.
 3. Wattanasirmkit V, Tanboon J, Shuangshoti S, Shuangshoti S. LacCur Stain for detection of mucin in adenocarcinoma. J Med Assoc Thai 2004 Jan; 87(1): 87-91.
 4. Shuangshoti S, Shuangshoti S, Shuangshoti S. Intra-operative diagnosis in surgical neuropathology: A study of 120 cases. J Med Assoc Thai 2004 Sep; 87 (Suppl 2): S224-8.
 5. Chiewchankoljuk S, Lalitanantpong S, Chipipat M, Wattanasirmkit M, Shuangshoti S. Ki-67 labeling index, hormonal status, and invasiveness of pituitary adenomas: A clinicopathological study. Chula Med J 2004 Dec; 48(12): 781-8.
 6. Suankratay C, Shuangshoti S, Mutirangura A, Prasanthai V, Lerdlum S, Shuangshoti S, Pintong J, Wilde H. Epstein-Barr virus infection-associated smooth-muscle tumors in patients with AIDS. Clin Infect Dis 2005 May; 40(10): 521-8.
 7. Shuangshoti S, Mujananon S, Chaipipat M, Keetacheeva K, Shuangshoti S. Expression of neuronal nuclear antigen (NeuN) in epithelial neuroendocrine carcinoma. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2005 Sep; 13(3): 265-7.
 8. Poklang V, Shuangshoti S, Chaipipat M, Nuchprayoon I, Shuangshoti S. Rosai-Dorfman disease and juvenile xanthogranuloma in a Thai boy: Report of a case. J Med Assoc Thai 2006 Jan; 89(1): 94-8.
 9. Shuangshoti S, Pintong J, Keelawat S, Shuangshoti S. Expression of EGFR (epidermal growth factor receptor) and C-KIT in nasopharyngeal carcinoma. J Health Sci 2006 Jan-Feb; 15(1): 75-9.
 10. Shuangshoti S, Shuangshoti S. Brain tumors in childhood: A study of 132 cases based on the World Health Organization classification. J Health Sci 2006 Mar-Apr; 15(2): 186-91.
 11. Shuangshoti S. Accuracy of Hematoxylin and Eosin Staining in the Distinction between Nodal Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphomas. J Asian Arch Pathol. 2006 April-Jun; 4(2): 55-8
 12. Tungtasana H, Shuangshoti S, Shuangshoti S, Kanokpanont S, Kaplan DL, Bunaprasert T, Damrongsakkul S. Tissue response and biodegradation of composite scaffolds prepared from Thai silk fibroin, gelatin and hydroxyapatite. J Mater Sci Mater Med. 2010 Dec; 21(12):3151-62.
 13. Shuangshoti S, Shuangshoti S, Nuchprayoon I, Kanjanapongkul S, Marrano P, Irwin MS, Thorner PS. Natural Course of Low Risk Neuroblastoma. J Pediatric Blood & Cancer. 2011 Sep 15.