2564

ผลงานวิจัยปี 2564

 1. การพัฒนาวิธี Multiplex Real-time PCR ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ M. tuberculosis complex จากตัวอย่างบล็อกชิ้นเนื้อ
 2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารขจัดแคลเซียม
 3. Funnel 4 way (กรวยสี่ทาง)
 4. ไข่ขาวลดการหลุดลอกในการย้อมสไลด์ประจุบวกด้วยเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมี
 5. การเปรียบเทียบการติดสีสไลด์โดยใช้การย้อมสีขั้นตอนเดิมกับขั้นตอนการแยกระบบ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ 2564

 1. นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด. Detection of Mycobacterium tuberculosis complex in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue by Multiplex Polymerase Chain Reaction Assayการพัฒนาวิธี Multiplex Real-time PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ M.tuberculosis complex จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงด้วยฟอร์มาลินและฝังในพาราฟิน Archives of Allied Health Sciences 2021; 33(3): 1-8.
 2. นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด และแพทย์หญิงภานินี ถาวรังกูร. การตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคในตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึงด้วยฟอร์มาลีนและฝังในพาราฟินด้วยชุดน้ำยาสำเร็จรูป abTESMT MTB qPCR KIT เปรียบเทียบกับวิธีพีซีอาร์แบบดั้งเดิม.
  - วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2564.
 3. Chaisakul J, Khow O, Wiwatwarayos K, Rusmili MR, Prasert W, Othman I, Abidin SA, Charoenpitakchai M, Hodgson WC, Chanhome L, Chaiyabutr N. A Biochemical and Pharmacological Characterization of Phospholipase A2 and Metalloproteinase Fractions from Eastern Russell’s Viper (Daboia siamensis) Venom: Two Major Components Associated with Acute Kidney Injury.
  - Toxins 2021 Aug; 13(8): 521.
 4. Tadadontip P, Shuangshoti SClinical Characteristic and Molecular Subgroups of Thai Pediatric Medulloblastomas at Queen Sirikit National Institute of Child Health.
  - J Med Assoc Thai 2021;104(10):1648-57.