ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 370 ผลลัพธ์
#Published AtTitleDownload
1Dec 28, 2018ประกวดราคาซื้อเครื่องปิดแผ่นสไลด์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี (e-bidding)
2Jan 14, 2019สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561
3Jan 18, 2019ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องปิดแผ่นสไลด์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4Jan 25, 2019ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry
5Feb 5, 2019ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดตรวจสำเร็จรูปชุดน้ำยา iPLEX HS Colon Panel, 120 tests/kit จำนวน 1 กล่อง
6Feb 6, 2019สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562
7Mar 1, 2019สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
8Apr 2, 2019สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562
9May 7, 2019สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562
10Jun 4, 2019สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
11Jun 21, 2019ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
12Jul 3, 2019สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2562
13Jul 11, 2019รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
14Jul 11, 2019ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาสารสนเทศและความปลอดภัยระบบ จำนวน 3 รายการ
15Jul 22, 2019ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาสารสนเทศและความปลอดภัยระบบ จำนวน 3 รายการ
16Aug 2, 2019สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
17Aug 16, 2019ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาสารสนเทศและความปลอดภัยระบบ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18Sep 4, 2019สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562
19Sep 16, 2019ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
20Oct 4, 2019สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2562