วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่เผยแพร่ : Oct 19, 2023 8:00:42 PM ดู : 731 Tags :

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข