คุณกำลังค้นหา ""

แสดง 21 ถึง 30 จาก 2,038 ผลลัพธ์
Category IDTitlePublished At
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2567Jul 10, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Jul 9, 2024
ข่าวกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมรัชดาภิเษก ชั้น 2 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567Jul 8, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Jul 5, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Jul 5, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Jul 5, 2024
ข่าวกิจกรรมนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลทุงสง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567Jul 3, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567Jul 2, 2024
ข่าวรับสมัครงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชัั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปJun 28, 2024
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)Jun 28, 2024